LEG Carrier Newbuilding II

Vessel Type Gas Carrier
Shipyard Jiangsu Yangzi-Mitsui Shipbuilding
Counterparty
Built 2025